ÁSZF

MI AZ ÁSZF?

Az Általános Szerződési Feltételek, azaz az ÁSZF biztosítja Ónodi Ágnes egyéni vállalkozó webáruházában leadott rendelésedkor a téged megillető jogaidat és kötelezettségeidet, továbbá közötted (mint fogyasztó) és közöttem (mint vállalkozás) létrejövő szerződések szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek érvényesülését.

A rendeletnek megfelelően feltüntetjük a webáruház üzemeltetőjének adatait:

 • neve: Ónodi Ágnes EV
 • székhelyének címe : 1162 Budapest, Lajos utca 73.
 • telephelye: 1162 Budapest, Lajos utca 73.
 • telefonszáma: +36308476226
 • elektronikus levelezési címe: [email protected]
 • cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 57786065
 • adószáma: 59736688-1-42
 • bankszámlaszáma: 11600006-00000001-97248193
  IBAN szám: HU04 1160 0006 0000 0001 9724 8193
  BIC/SWIFT: GIBAHUHB

A Ónodi Ágnes a távollévők közötti szerződés megkötésekor a saját nevében jár el.

Az ÁSZF hatálya minden olyan adásvételre és szolgáltatás-igénybevételre kiterjed, melyet te, azaz a fogyasztó Ónodi Ágnes által üzemeltett profiszulo.hu webáruházban (a továbbiakban: webáruház) megrendeléseddel kezdeményezel.


REGISZTRÁCIÓ

A webáruházban történő böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy termékek megtekintéséhez és a hírlevélre való feliratkozáshoz nem szükséges regisztráció.

A regisztrációt követően a webáruházban a felhasználónév és a jelszó segítségével lehet belépni. A személyes adatok helyessége, a jelszó, valamint a regisztrációs beállítások az “Fiókom”  oldalon ellenőrizhetőek és szerkeszthetőek.

A vásárlás jóváhagyása előtt a megrendelésre és a kiszállításra vonatkozó adatokat (fizetési mód) ellenőrizni, a rendelés elfogadása előtt pedig módosítani lehet. A megadott adatokat a Ónodi Ágnes ímél címére megküldött kérelem szerint törli a webáruház.

A regisztrációkor megadott jelszót kezeld bizalmasan, ne add át illetékteleneknek. Társaságunk nem felel az így keletkezett téves szállításokért és károkért.


A MEGRENDELÉS FOLYAMATA, AZ ÁRAK

A webáruház a következő kategóriába sorolt termékeket kínálja:

 • altatás
 • mozgásfejlődés
 • hordozás
 • együttműködő kommunikáció
 • etetés
 • stb.

A terméklistázó oldalakon és a termékek saját oldalán a „Kosárba rakom” feliratra kattintva lehet az adott terméket a virtuális kosárba tenni. A „Pénztárhoz megyek” feliratra kattintással a megrendelés további adatai szerkeszthetőek, a személyes adatok módosíthatóak, valamint a számlázási címet itt lehet megadni.

A  „Megrendelem” feliratra kattintás után az elküldött adatok nem módosíthatóak.

A megrendelés leadása után annak beérkezéséről rendszerünk automata nyugtázó levelet küld a vevőnek, ez azonban nem minősül szerződésnek. Minden gondosság és odafigyelés ellenére is előfordulhat, hogy a webshopban valamely ár hibásan szerepel, vagy egy termék szállítási ideje rosszul van feltüntetve. Megrendelésed után mindezt ellenőrizzük, és felvesszük veled a kapcsolatot, hogy visszaigazoljuk a rendelésedet. A Ónodi Ágnes. és közted, azaz a vevő közötti adásvételi szerződés ekkor jön létre. Ezen visszaigazolás hiányában a vásárló minden feltétel nélkül elállhat a vásárlástól. Társaságunk minden visszaigazoló nyilatkozatot iktat, és annak létrejöttét öt évig megőrzi.

A folyamatban lévő és a korábbi lezárt megrendelések, illetve a személyes információk a „Fiókom” menüpontban nyomon követhetőek.

A webáruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, minden esetben tartalmazzák az áfát. Az akciós termékek mellett minden esetben feltüntetjük a kedvezmény nélküli árat is.

A vevő adatait, illetve a rendelési adatokat Társaságunk védett, biztonságos adatbázisban tárolja és megőrzi, harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). Ekkor azonban alvállalkozóink Ónodi Ágnes által átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Amennyiben részedről mint vevő, kérés érkezik, hogy vevőadataidat töröljük, ennek a kérésednek haladéktalanul eleget teszünk. Az adatok felhasználása az adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.


ÁTVÉTEL, SZÁLLÍTÁS

Társaságunk a megrendelt termékek átvételét online tagsági rendszeren keresztüli hozzáféréssel biztosítja.

A vásárlást igazoló számlát a küldeménnyel együtt, vagy a kézbesítést megelőzően e-mailben juttatjuk el a vevőhöz.


FIZETÉSI MÓDOK

A fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani. Ha technikai okok miatt téves ár jelenik meg az oldalon, a megrendelést az automatikus nyugtázó ímél is tévesen jelzi vissza. A hibáról igyekszünk veled mihamarabb telefonon, szóban is konzultálni, hogy együtt megbeszélhessük a megrendelés további sorsát. Ha már kifizetted a megrendelésed, és az mégsem teljesül, a teljes összeget azonnal visszautaljuk az általad megadott bankszámlaszámra.

A megrendelt termék kifizetése bankkártyával vagy banki átutalással lehetséges.

Banki tutalás esetén akkor kapsz hozzáférést a kifizetett tanfolyamhoz, ha a rendelés vételárát a Babahordozó Kft. bankszámláján maradéktalanul jóváírták.

Banki átutaláskor a következő adatokat kérjük megadni:

 • A kedvezményezett neve: Ónodi Ágnes EV
 • A kedvezményezett számlaszáma: 11600006-00000001-97248193
 • A közlemény rovatba a megrendelésed sorszámát és/vagy a kiállított számla vagy díjbekérő sorszámát írd.

Ha vásárláskor az átutalást választod, az banki készpénzbefizetéssel is teljesíthető. Ilyenkor a kezelési költség bruttó 500 Ft, amely a vevőt terheli.


A VEVŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS

Az alábbi tájékoztatás a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján készült.

A vevő tizennégy napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított tizennégy nap elteltével jár le, amelyen te vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha élni kívánsz az elállási/felmondási jogoddal, az e szándékod tartalmazó egyértelmű leveledet köteles vagy eljuttatni elektronikus úton a [email protected] ímél címre. Ez az ímél tartalmazza a szerződés időpontját, a szerződő felek nevét és a szerződés tárgyát, a terméket, amit vásároltál.

Akkor gyakorolhatod az elállási/felmondási jogodat, ha a fenti határidő lejárta előtt küldöd el az elállási/felmondási nyilatkozatot.

Ha elállsz a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat a [email protected] postafiókba érkezésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük az általad teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy esetleg az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos módtól eltérő szállítást választottál.) A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételét kéred.

A társaság kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés b), c), e), f), i) pontjaiban meghatározott esetekben, azaz olyan termékekkel, amelyeknek ára a vállalkozás által nem befolyásolható módon, a pénzpiaci változások miatt az elállásra nyitva álló határidő alatt jelentős mértékben változik.


KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

Az alábbi tájékoztatás a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) m) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató felhasználásával készült.

Ónodi Ágnes EV hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz.


JÓTÁLLÁS

Mivel a társaság az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott fogyasztási cikkeket nem forgalmaz, jótállási kötelezettsége nem áll fenn.


JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A megvásárolt termékkel/termékekkel vagy a társaság tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásaidat, valamint a szavatossági igényedet a következő elérhetőségeken jelentheted be:

Ónodi Ágnes EV
Cím: 1162 Budapest, Lajos utca 73.
Ímélcím: [email protected]
Telefonszáa: +36308476226

A panaszokat a társaság azonnal, de legkésőbb tizenöt napon belül kivizsgálja. Ha a panasz kezelésével nem értesz egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja vagy ímélben küldi meg a fogyasztónak.

Amennyiben a társaság és a vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a társasággal való tárgyalásokon nem rendeződik, a fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.


ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 • címe: 1162 Budapest, Lajos utca 73.
 • telefonszáma: +36308476226
 • E-mailcím: [email protected]

SZERZŐI JOGOK

A webáruház egésze, grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, valamint a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak.

A webáruház tartalmának, a tanfolyamoknak, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása, felhasználása kizárólag Ónodi Ágnes EV előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.


TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

A http//:profiszulo.hu weboldal által használt tárhelyet a MediaCenter Hungary Kft. biztosítja.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6


AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

A társaság jogosult a jelen általános szerződési feltételeket az ügyfeleknek a webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani.

A módosított rendelkezések a hatályba lépés után a webáruház első használatakor válnak hatályossá a fogyasztóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

A társaság piaci önszabályozás keretében létrehozott, kereskedelmi gyakorlat, illetve tevékenységi ágazata vonatkozásában magatartási kódexnek nincsen alávetve.