Tisztelt Alapító Tag!

Ezúton tájékoztatlak, hogy összehívom a Hordozóház Egyesület alapító közgyűlését, melynek helyszíne és időpontja:

Skype

2020.12.28. 10 óra

Napirendi pontok:

I.Alakuló közgyűlés elnökének jelölése és megválasztása

II.Az egyesület megalakításának kimondása.

III. Az egyesület mintaokirat alkalmazásával történő alapításának elfogadása.

IV. Döntés a szavazás módjáról.

V. Vezető tisztségviselők megválasztása.

VI. Az egyesület alapszabályának elfogadása.

VII. Döntés a tagdíj összegéről, esedékességéről, megfizetésének módjáról

Levelemhez csatolom az Egyesület leendő alapszabályát

Megjelenésedre feltétlenül számítok!

Budapest, 2020.12.07.

Tisztelettel:

Kozári Csilla