Felnőttképzési szerződés


Amely létrejött a Babahordozó Kft. (1162 Budapest, Lajos u. 73.; adószám: 14415005-2-42; képviselő:
Ónodi Ágnes; felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002084, továbbiakban képző), és a
„A résztvevő adatai – Mozgásfejlődés élő online tréning” című űrlapot kitöltő magánszemély min
a képzés résztvevője (továbbiakban résztvevő) között.
A képzés megnevezése: Mozgásfejlődés – élő online tréning szülőknek
A képzés óraszáma: 1.5.
A képzés kezdési időpontja: a képzés kifizetését igazoló számla dátuma.
A képzés elvégzésével a résztvevő a kérése szerint tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiadásának
feltétele: a teljes tréningen való részvétel illetve a felvétel megtekintés. A megengedett hiányzás mértéke: nincsen megengedett hiányzás.
A résztvevők teljesítmény ellenőrzésének módja: a teljesítmény a tanár igazolja.

A résztvevők teljesítmény-értékelésének módja: nincs
A képzésben résztvevők jogai és kötelességei: a képző vállalja, hogy…
 …a tréning teljes anyagához a résztvevőnek hozzáférést ad
 …a képzés elvégzéséig tagságot biztosít a képző által üzemeltetett zárt facebook-csoportba.
Szerződésszegés esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók.
A képzési díj: 2900 forint alkalmanként, 5900 forint a 2 alkalom együtt. Fizetés módja: bankkártyás fizetés vagy átutalás.
Fizetés a következők szerint: jelentkezéskor.
A képzéshez támogatást sem költségvetési, sem európai uniós forrásból nem veszünk igénybe. A képzéshez nem kapcsolódik ösztöndíj.